PATEL HOSPITAL

PATEL HOSPITAL patel-hospital.org.pk

UAN Number: 021-111-174-174 · info@patel-hospital.org.pk; ST-18, Block 4, Gulshan-e-Iqbal, Karachi-75300, Sindh, Pakistan. © 2020 Patel Hospital. All Rights ...

PATEL HOSPITAL

Related Websites